#coronavirus Update


 


 


Total 6,78,788 Cases Worldwide


 


 


Total 31,233 Deaths Worldwide


 


 


Total 1,54,500 Recovered Worldwide


 


 


#please #stay At #home, #stay Safe

Nhẫn Rose.MP4

55 Views
Nhẫn Rose
Nhẫn Rose
13 Jan 2020

Đỗ Thị Nhẫn (17-12-1991)
29 Phố Bạch Đàn, Phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh.
(Số nhà 29 tổ 7 khu 3 Quảng Ninh)
+84773102888

Show more


0 Comments Sort By

No comments found